برگزاری دوره های آموزشی کسب و کار

برگزاری دوره آموزشی MBA با ارائه مدرک فنی و حرفه ای

دوره کارآفرینی ویژه کارآموزان در مرکز فنی و حرفه ای

دوره آموزشی آمادگی کسب و کار ویژه جویندگان کار در اتاق اصناف

دوره آموزشی تبلیغات و بازاریابی ویژه تعاونگران

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.